Lisenziyaların alınması xidməti

Mütləq şəkildə lisenziya almalı olan sahibkarlıq sahələri dövlət tərəfindən təyin olunub. Bu siyahını bilmək üçün də bizə müraciət edə bilərsiniz. Lisenziya alınması prosesi uzun çəkən və əziyyətli işdir, diqqət və əziyyət tələb edir. Lisenziya almaq üçün bütün tələb olunan bəndlər düzgün şəkildə yerinə yetirilməlidir ki, işlərtam zamanında həyata keçirilsin. Cəld lisenziya almaq və dövlət orqanlarında problemsiz qeydiyyatdan keçmək üçün peşəkar yardımla əlaqədar KPM komandasına müraciət edə bilərsiniz.

Lisenziyaların alınması xidmətlərinə nələr daxildir:

  • Lisenziyanın alınması üçün sənədlərin yığılması və aidiyyəti dövlət orqanına təhvil verilməsi
  • Yoxlama müddətində ekspert müşayiəti
  • Konsultasiya dəstəyi.